Monday December 4, 2023
वि.सं २०८० मङ्सिर १८ सोमबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

मुक्तिनाथ आत्मनिर्भर बचत खाता

विशेषताहरु

  • न्यूनतम ब्यालेन्सस् रु ०/-
  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • निस् शुल्क चेक बुक

सुविधाहरु

  • मोबाइल बैंकिंग
  • इन्टरनेट बैंकिङ्ग
  • VISA ए।टि।एम

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • बैदेशिक रोजगारमा जानको लागि लिएको श्रम स्वीकृत पत्र वा रेमिट्यान्स पठाएको वा प्राप्त गरेको रसीद वा बैदेशिक आम्दानी/भिसा/करारनामाको प्रतिलिपी ।