Thursday June 1, 2023
वि.सं २०८० जेठ १८ बिहिबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

मुक्तिनाथ सम्वृद्धि रेमिट IPO बचत खाता

विशेषताहरु

  • न्युनतम मौज्दात रु १०० मा खाता खोल्न सकिनेछ
  • ब्याजदर 7.75%
  • मासिक ब्याजदर भुक्तानी 

सुविधाहरु

  • नि - शुल्क DEMAT खाता ( १ बर्षको लागि)
  • नि -शुल्क CRN दर्ता
  • नि - शुल्क MEROSHARE दर्ता  (१ बर्षको लागि )
  • नि - शुल्क C-ASBA दर्ता
  • नि - शुल्क Internet बैंकिङ्ग (१ बर्षको लागि)