Sunday February 25, 2024
वि.सं २०८० फाल्गुण १३ आईतबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

मुक्तिनाथ सम्वृद्धि रेमिट IPO बचत खाता

विशेषताहरु

  • न्युनतम मौज्दात रु १०० मा खाता खोल्न सकिनेछ
  • मासिक ब्याजदर भुक्तानी 

सुविधाहरु

  • नि - शुल्क DEMAT खाता ( १ बर्षको लागि)
  • नि -शुल्क CRN दर्ता
  • नि - शुल्क MEROSHARE दर्ता  (१ बर्षको लागि )
  • नि - शुल्क C-ASBA दर्ता
  • नि - शुल्क Internet बैंकिङ्ग (१ बर्षको लागि)