Sunday June 23, 2024
वि.सं २०८१ असार ०९ आइतबार
European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

  • न्यूनतम ब्यालेन्सस् रु ०/-
  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • निःशुल्क चेक बुक

 

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (आमा -बुबाको)
  • १६ वर्ष वा मुनीका बाल-बालिकाहरु
  • जन्म दर्ता प्रमाणपत्र