Saturday December 10, 2022
वि.सं २०७९ मङ्सिर २४ शनिवार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

 

  • कुनै पनि शाखा बैंकिंग सेवा
  • निस् शुल्क चेक बुक
  • असीमित जम्मा / भुक्तानी

 

सुविधाहरु

  • VISA  ए.टि.एम
  • मोबाइल बैंकिङ्ग
  • नेपाल टेलिकमको निःशुल्क बिल भुक्तान प्रणाली

 

आवश्यकताहरु

  • पीपी आकारको फोटो
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि