Monday December 4, 2023
वि.सं २०८० मङ्सिर १८ सोमबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En

विशेषताहरु

 • आधार दरमा कर्जा प्रवाह गरिने ।
 • ४८ घण्टा भित्र कर्जा प्रवाह गरिने । 
 • ब्याज दर : आधार दर +अधिक्तम ६.००% प्रिमियम बार्षिक

सुविधाहरु

यो कर्जा  अन्तर्गत  नेपाल  स्टक  एक्स्चेन्ज  मा  सुचिकृत  भएका  कम्पनीका  शेयरहरु  धितो  राखी  विभिन्न आवश्यकताहरु परिपुर्ति गर्नको लागि वा अन्य सूचिकृत कम्पनीको शेयर खरीद गर्नका लागि  लिन सकिने छ । यस कर्जा अन्तर्गत ऋण रकम अधिकतम ने.रु.२० कराड÷– सम्म हुनेछ । शेयर  कर्जाको  समयावधी  १  बर्षको  हुनेछ  यद्यपी  विगतको  सन्तोषजनक  कारोबार  तथा  उपयोगिताको आधारमा नविकरण÷परिमार्जन गर्न सकिनेछ|

आवश्यकताहरु

 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • पुर्ण रुपमा भरिएको कर्जा आवेदन फारम
 • पुर्ण रुपमा भरिएको प्लयध थ्यगच ऋगकतयmभच ९प्थ्ऋ० फारम
 • ऋणी र धनजमानीको हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो
 • ऋणी र धनजमानीको आवास स्थानको मानचित्र 
 • ऋणी र धनजमानीको नागरिकताको प्रतिलिपी
 • म्ःब्त् क्तबतझभलत
 • एब्ल् कार्ड

सेवा शुल्क

 • सेवा शुल्क १.०० प्रतिशत हुनेछ र कर्जा स्वीकृतीको समयमानै निर्धारण गरी कर्जा  निकासा हुनु पुर्व लिनुपर्नेछ ।