Tuesday September 29, 2020
वि.सं २०७७ असोज १३ मङ्गलबार
En
100 INR

160
खरिद दर

160.15
बिक्री दर

1 USD

117.75
खरिद दर

118.35
बिक्री दर

1 EUR

136.7
खरिद दर

138.45
बिक्री दर

1 GBP

150.6
खरिद दर

153
बिक्री दर

मोबाइल बैंकिंग

हाम्रो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा नयाँ के छ हेर्नुहोस्

तपाई को सम्पूर्ण कारोवार मोबाइल तथा ट्याब्लेट मार्फत तपाइको हातमा।

डाउनलोड गर्नुहोस्