Sunday September 26, 2021
वि.सं २०७८ असोज १० आईतबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En
100 INR

160
खरिद दर

160.15
बिक्री दर

1 USD

117.7
खरिद दर

118.3
बिक्री दर

1 EUR

137.4
खरिद दर

139.9
बिक्री दर

1 GBP

160.55
खरिद दर

162.55
बिक्री दर

मोबाइल बैंकिंग

हाम्रो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा नयाँ के छ हेर्नुहोस्

तपाई को सम्पूर्ण कारोवार मोबाइल तथा ट्याब्लेट मार्फत तपाइको हातमा।

डाउनलोड गर्नुहोस्