Monday October 3, 2022
वि.सं २०७९ असोज १७ सोमबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En
100 INR

160
खरिद दर

160.15
बिक्री दर

1 USD

129.8
खरिद दर

130.4
बिक्री दर

1 EUR

126.8
खरिद दर

128.7
बिक्री दर

1 GBP

144.15
खरिद दर

146.15
बिक्री दर

मोबाइल बैंकिंग

हाम्रो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा नयाँ के छ हेर्नुहोस्

तपाई को सम्पूर्ण कारोवार मोबाइल तथा ट्याब्लेट मार्फत तपाइको हातमा।

डाउनलोड गर्नुहोस्