Monday December 4, 2023
वि.सं २०८० मङ्सिर १८ सोमबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En
100 INR

160
खरिद दर

160.15
बिक्री दर

1 USD

132.95
खरिद दर

133.55
बिक्री दर

1 EUR

143.96
खरिद दर

145.4
बिक्री दर

1 GBP

168.25
खरिद दर

169.93
बिक्री दर

मोबाइल बैंकिंग

हाम्रो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा नयाँ के छ हेर्नुहोस्

तपाई को सम्पूर्ण कारोवार मोबाइल तथा ट्याब्लेट मार्फत तपाइको हातमा।

डाउनलोड गर्नुहोस्