Thursday June 1, 2023
वि.सं २०८० जेठ १८ बिहिबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En
100 INR

160
खरिद दर

160.15
बिक्री दर

1 USD

131.75
खरिद दर

132.35
बिक्री दर

1 EUR

140.35
खरिद दर

141.75
बिक्री दर

1 GBP

163.4
खरिद दर

165.03
बिक्री दर

मोबाइल बैंकिंग

हाम्रो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा नयाँ के छ हेर्नुहोस्

तपाई को सम्पूर्ण कारोवार मोबाइल तथा ट्याब्लेट मार्फत तपाइको हातमा।

डाउनलोड गर्नुहोस्