Thursday May 26, 2022
वि.सं २०७९ जेठ १२ बिहिबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En
100 INR

160
खरिद दर

160.15
बिक्री दर

1 USD

123.7
खरिद दर

124.3
बिक्री दर

1 EUR

131.4
खरिद दर

133.35
बिक्री दर

1 GBP

154.4
खरिद दर

156.35
बिक्री दर

मोबाइल बैंकिंग

हाम्रो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा नयाँ के छ हेर्नुहोस्

तपाई को सम्पूर्ण कारोवार मोबाइल तथा ट्याब्लेट मार्फत तपाइको हातमा।

डाउनलोड गर्नुहोस्