Wednesday February 8, 2023
वि.सं २०७९ माघ २५ बुधबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En
100 INR

160
खरिद दर

160.15
बिक्री दर

1 USD

131.8
खरिद दर

132.4
बिक्री दर

1 EUR

140.95
खरिद दर

142.9
बिक्री दर

1 GBP

158.55
खरिद दर

160.55
बिक्री दर

मोबाइल बैंकिंग

हाम्रो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा नयाँ के छ हेर्नुहोस्

तपाई को सम्पूर्ण कारोवार मोबाइल तथा ट्याब्लेट मार्फत तपाइको हातमा।

डाउनलोड गर्नुहोस्