Tuesday December 7, 2021
वि.सं २०७८ मङ्सिर २१ मङ्गलबार
Global Alliance for Banking on Values European Microfinance Award
En
100 INR

160
खरिद दर

160.15
बिक्री दर

1 USD

120.2
खरिद दर

120.8
बिक्री दर

1 EUR

135
खरिद दर

136.9
बिक्री दर

1 GBP

159.2
खरिद दर

161
बिक्री दर

मोबाइल बैंकिंग

हाम्रो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा नयाँ के छ हेर्नुहोस्

तपाई को सम्पूर्ण कारोवार मोबाइल तथा ट्याब्लेट मार्फत तपाइको हातमा।

डाउनलोड गर्नुहोस्