Thursday July 29, 2021
वि.सं २०७८ साउन १४ बिहिबार
En

बैंकिङ्ग समय

बैंकिङ्ग समय

आइतबार देखि बिहिबार ९:३०  - ०५:३०
शुक्रबार ९:३०  -  ०३:००

कारोबार समय

आइतबार देखि बिहिबार १०:००  - ०४:००
शुक्रबार १०:०० - ०२:००